INFORMACE podle z.č. 634/1992 Sb. o řešení spotřebitelských sporů

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Vás tímto informuji o tom, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem jako spotřebitelem je Česká advokátní komora se sídlem Praha 1, Národní 16, PSČ 110 00. www.cak.cz


©2019 Advokát-Prošek.cz | info@advokat-prosek.cz | Web by Analyzer s.r.o.