Ochrana osobních údajů

 

INFORMACE o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; tzv. „GDPR“)

 

Zachování zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta a obrana tohoto institutu před neoprávněnými zásahy jsou základními principy nezávislého výkonu advokacie. Při naplňování těchto principů postupuji v souladu s platnou právní úpravou a stavovskými předpisy.

Informuji Vás tímto, že v rámci výkonu advokacie zpracovávám osobní údaje, které jsou mi poskytnuty klienty na základě smlouvy o poskytování právních služeb, a to v rozsahu nezbytném pro uzavření a splnění smlouvy o poskytování právních služeb, a to za účelem plnění smlouvy a plnění pokynů klienta, za účelem plnění právních povinností, včetně povinnosti zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle z.č. 253/2008 Sb., zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb. To vše při respektování zákonných práv a oprávněných zájmů klientů, v souladu se zákonnými i stavovskými pravidly upravujícími výkon advokacie. K ochraně zpracovávaných osobních údajů jsem přijal odpovídající technická a organizační opatření.

Správcem osobních údajů jsem já, Mgr. Ladislav Prošek, advokát č.ev. ČAK se sídlem advokátní kanceláře Praha 1, Ostrovní 126/30

Dále Vás informuji o tom, že máte právo:

Současně upozorňuji, že vzhledem ke skutečnosti, že předmětem mojí činnosti je výkon advokacie, poskytování právních služeb, může být v konkrétních případech výkon výše uvedených práv významně omezen.

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na adrese ak@advokat-prosek.cz nebo na adrese kanceláře.


©2019 Advokát-Prošek.cz | info@advokat-prosek.cz | Web by Analyzer s.r.o.