Právní služby - specifikace

 

Rodinné právo

Vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

Právo ochrany osobních údajů

Obchodní právo

Občanské právo - právní vztahy k nemovitostem

Vlastnické právo, převody nemovitostí, věcná břemena

Byty

Nebytové prostory

Právní vymáhání a správa pohledávek

Poskytování právních služeb za účelem efektivní správy pohledávek, jednání s dlužníky, zajištění pohledávek, zajištění exekučních titulů a spolupráce se soukromými exekutory.

Autorské právo

Právní audit

Provedení právního auditu zejména v oborech práva obchodního, pracovního, autorského, práva ochrany osobních údajů.

Právo restituční

Bohaté zkušenosti v oblasti restitucí obecně. Podíl na přípravě restitučních právních předpisů. Znalost problematiky restitucí církevního majetku a majetku náboženských společností včetně historického vývoje. Uplatňování nároků podle zákona o mimosoudních rehabilitacích , zastupování v soudních sporech o vydání věci, poskytnutí finanční náhrady a všech sporech souvisejících s problematikou majetkových restitucí včetně zastupování před Nejvyšším soudem ČR, Ústavním soudem ČR a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Ochrana lidských práv


©2019 Advokát-Prošek.cz | info@advokat-prosek.cz | Web by Analyzer s.r.o.