Právní služby - úvod

 

Vážení klienti

naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oborech práva, a to zejména v oborech:

Mgr. Ladislav Prošek, nar. 1972, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 1996, advokátní zkoušky složeny a do seznamu advokátů zapsán v květnu 2000, v letech 2006 – 2013 člen kárné komise ČAK, spolupracovník Ligy lidských práv, člen Unie rodinných advokátů www.uracr.cz.

Specializace a bohaté zkušenosti v oblasti práva rodinného, při řešení sporů o úpravu poměrů nezletilých dětí, při rozvodech manželství, uplatňování a vymáhání restitučních nároků, sporů majetkoprávních i sporů pracovněprávních.
Dále rozsáhlá praxe v oblasti ochrany osobních údajů, práva nadačního, správy majetku a převodu nemovitostí.

Zkušenosti při mediaci rodinných a jiných soukromoprávních sporů.

Své případné dotazy můžete zaslat online. Pro poskytnutí kvalifikované právní pomoci bude třeba, na základě úvodní informace, sjednat osobní schůzku.

 

Ladislav Prošek


©2019 Advokát-Prošek.cz | info@advokat-prosek.cz | Web by Analyzer s.r.o.